ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 13

ด้วยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยวันที่ 11-12 กรกฎาคม 57 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558รายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการรับสมัคร ...
โครงการติวฟรีสรุปเข้ม Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้ โดยศอ.บต.ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จะดำเนินโครงการติวฟรี สรุปเข้ม Step up ขยับฝัน ...
โครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 4) เชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่กำลังตามหาความฝัน มาร่วมค้นหาประสบการณ์ของความเป็น "อักษรศาสตร์ ศิลปากร" Young SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ