eduzones_news
ข่าวการศึกษาไทย blog.eduzones.com
ข้อสอบ"PISA"ออนไลน์เปิดตัวใ...

ข้อสอบ"PISA"ออนไลน์เปิดตัวให้ใช้ฟรี หลังจากการประเมินการสอบ PISA ของเด็กไทยเราที่ผ่านมายังได้ผลที่ไม่น่าพอใจนัก ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสสวท.และ สพฐ. ได้ร่วมมือกันพั...

ประโยชน์ของการหยุดพักระหว่า...

การเรียนโดยไม่มีช่วงเวลาในการหยุดพักใด ๆ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้ลดลง การเรียนในแต่ละวิชา/คาบ ควรใช้เวลาระหว่าง 50-90 นาที จึงจะได้ผลดีที่สุด โดยแต่ละคาบควรจัดให้มีช่วงพักประมาณ ...

คิดใหม่ ปริญญา ไทย

นึกถึงสมัยก่อน ถามเด็กเรียนเก่ง ก็มักจะบอกว่าอยากเป็น ครู เป็นหมอ เด็กเก่งๆ ก็ไปเรียนต่อ วิทยาลัยครู วิทยาลัยครู สมัยก่อน เขาเก่งจริงๆครับ เชี่ยวชาญเรื่องการสอน ครูก็ มีจิตใจ มีอุดมการณ์ ...

ดูทั้งหมด

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5,535

ผู้เข้าชมปีนี้ : 5,535

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,944

ผู้เข้าชมวันนี้ : 83

×