ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 13

ด้วยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยวันที่ 11-12 กรกฎาคม 57 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
ธนชาตจัดโครงการ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓             ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย จัดโคร...
           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เตรียมพร้อมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ กับสาขา“การจัดการธุรกิจซาลอน” Salon Business Management จั...
50 ไอเดียสุดจี๊ด เด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ปล่อยของใน    SPERM THESIS   EXHIBITION          คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิท...

×